Annosten säilyttäminen riippuu pitkälti tarjoajan omista käytänteistä ja fasiliteeteista. Voit siis ratkaista säilytyksen parhaaksi katsomallasi tavalla.

Säilytyksessä tulee kuitenkin huomioida viranomaisten ja ResQ:n ohjeet ruokaturvallisuuteen liittyen. Katso tekemämme ohjeistus ruokaturvallisudesta ja hyvistä käytännöistä liittyen ruuan säilytykseen!

Olemme koonneet alle myös muutaman muistutuksen ruokaturvallisuuteen liittyen:

Löysitkö etsimäsi vastauksen?