Tarkoittaako kalliimpi annoshinta enemmän tuloja yrityksellesi? Ei välttämättä! Haluamme nostaa esiin yhden esimerkin hinnoittelun vaikutuksesta tuotteiden myyntiprosenttiin.

Tapaustutkimus:


Päivittäin ResQ:ta käyttänyt kumppanimme hinnoitteli annoksensa aluksi 6 €/kappale, jolloin annosten myyntiprosentti oli toistuvasti alle puolet. Päädyimme yhdessä hintakokeiluun, jossa laskimme hävikkiannosten hintoja asteittain ensin viiteen ja sitten neljään euroon.

Seuraava taulukko kertoo hintakokeilun vaikutuksesta kyseisen ResQ-partnerin myyntiin. Kokeilun perusteella kävi selväksi, että edullisempi hinnoittelu kannattaa, sillä suurempi osa tuotteista tuli myydyksi. Edullisempi hinnoittelu hyödytti sekä talouden (enemmän tuloja) että ympäristön (vähemmän tuhlattuja luonnonvaroja) näkökulmasta:

Tässä vielä taulukon arvot visualisoituna histogrammina:

Hinnoittelun lisäksi tarjouksen kuvaus sekä myyntiajan pituus saattaa vaikuttaa kuukausimyyntiin: mitä osuvampi ja houkuttelevampi kuvaus ja mitä pidempi myyntiaika, sitä enemmän myytyjä tarjouksia.


Lisäohjeita hinnoitteluun löydät tämän linkin takaa.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?