Om du har problem med att få notiser bör du läsa följande vanligaste orsaker till problemet. Om du inte tror problemet beror på orsakerna nedan kontakta vår kundtjänst.

Du har inte tillåtit notiser

När du loggar in på appen för första gången frågar appen om du tillåter notiser. Du kan också ändra inställningarna i appen i avsnittet notiser i inställningarna. Du bör aktivera notiser så att du är bland de första som känner till nya erbjudanden.

Appen vet inte var du är

För att få notiser om portioner måste appen veta din plats. Kontrollera därför att enhetens GPS är påslagen då du använder appen. Du behöver inte hålla din enhets platsinformation på hela tiden, appen kommer ihåg din senaste plats.

Du har varit på resa och appen tolkar din plats felaktigt

Om du inte har appens bakgrundspositionering aktiverad och du har öppnat appen medan du varit borta från den stad där du använder ResQ, kan appen tolka att din plats har ändrats. I det här fallet kommer du inte att få notiser om mat att rädda förrän appen har positionerat dig på din ResQ-ort. Det lönar sig alltså, efter att ha rest, att se till att appen positionerar dig på rätt plats.

Dina notisinställningar begränsar utbudet

Om du inte får notiser normalt, bör du kontrollera att dina notisinställningar är korrekta. Se till att notisernas maxavstånd är tillräckligt stort för att du ska kunna få notiser från det område du är intresserad av, och har skapat i dina notiser. Ibland kan bristen på notiser också bero på dietinställningar, eftersom alla restauranger inte alltid lägger till all dietinformation i sina portionsbeskrivningar.

Du har en Huawei-telefon

Huaweis telefoner har en energisparfunktion, som tyvärr ibland leder till att aviseringar inte kommer fram. Vad gäller ResQ kan detta korrigeras enligt följande:

Android 7.0: Inställningar -> Batteri -> Avsluta program / rensa låst skärm -> stäng av ResQ

Android 6.0: Inställningar -> Avancerade inställningar -> Batterihanterare -> Skyddade program -> slå på ResQ

Hittade du svaret?