Under vyn Beställningar kan du se kundernas beställningar. På varje rad finner du en knapp märkt "Hämtad". Genom att klicka på denna när kunderna hämtar sina beställningar kan du enkelt hålla reda på vem som har hämtat upp sina portioner och vem som inte har det. Att klicka eller inte klicka på knappen påverkar inte din utbetalning på något sätt.

Hittade du svaret?