De publikt synliga kontaktuppgifterna kan redigeras under vyn Profil. Dessa uppgifter visas i din profil i ResQ Club-appen.

Vyn Inställningar innehåller kontaktuppgifter som endast är synliga för ResQ Club-anställda om vi skulle behöva kontakta dig.

Hittade du svaret?