Nu när du har börjat sälja överskottsmat på ResQ vill ni säkert veta om vår ResQ-tjänst ur ett momsperspektiv. I den här artikeln utreder vi de vanligaste frågorna om mervärdesskatten (moms).

Vilken moms tillämpar ResQ?

ResQ Club Ab tillämpar normalskattesats på 25 procent (%), som omfattar tjänster och varor. Ditt företag tillämpar momssats som är 12 % i Sverige. Detta inkluderar livsmedel och restaurangtjänster. Således betalar ResQ en 25 % momssats på vår egen andel av försäljningen, medan ni partners betalar 12 % moms för er andel av era försäljningsintäkter. Se momsprocenten för andra länder längst ner på sidan.

Följande exempel förklarar momsen som tillämpas på ett ResQ-erbjudande som köpts av en kund:

Lisa köper ett överskottserbjudande från Pasta & Pizza med ResQ för 100 kr.

Kvittot som skickas till Lisa visar att det tillämpas en 12 % momssats på Pasta & Pizzas erbjudande.

Lisa betalar 100 kr för erbjudandet, inklusive 12 % moms. Med andra ord är den momsfria försäljningen av restaurangen Pasta & Pizza här 89,30 kr (100 kr / (100 % + 12 %)).

Pasta & Pizza betalar ResQ Club Ab provision för att använda vår tjänst. Denna 25 % provision dras av från den momsfria försäljningen, som i detta fall är 22,30 kr (89,30 kr * 25 %).

Normalskattesatsen på 25 % läggs till på ResQ-provisionen (22,30 kr). Då får ResQ Club Ab en inkomst inkl. moms på 27,90 kr av Lisas köp (22,30 kr * (100 % + 25 %)).

Om ni vill kan ni räkna ut momsbeloppen men denna moms-kalkyl.

Är momsen avdragsgill? Hur undviker jag dubbelbeskattning?

Kort sagt: ja. Din revisor vet antagligen att momsen är avdragsgill. Deklarera momsen på Skatteverkets sidor. För att besvara frågan fortsätter vi med samma exempelfall ytterligare:

Lisa betalar 10,70 kr moms (12 %) på erbjudandet hon köpte för 100 kr, som Pasta & Pizza betalar till Skatteverket.

Pasta & Pizza betalar ResQ Club Ab provision som har en 25% momssats, vilken är 5,60 kr. ResQ Club Ab betalar denna moms till Skatteverket, och således, för att undvika dubbelbeskattning deklarerar Pasta & Pizza denna 5,60 kr (25 % moms) i sin momsdeklaration.

Kort sagt: Deklarera ResQ-kommissionens skattebelopp (25 %), som är 5,60 kr i exemplet, i din skattedeklaration, så undviker du dubbelbeskattning!

Hur ingår momsen i våra rapporter? Separeras momsen i försäljningsunderlaget?

Den 2:a dagen varje månad skickar vi er ett försäljningsunderlag med de exakta momsbeloppen urskilt. Samma underlag kan också hittas i statistiksidan på er profil.

Så här ser Pasta & Pizzas försäljningsunderlag ut. Den visar deras totala försäljning (100 kr) för föregående månad, momsbeloppet för försäljningen samt den momsfria ResQ-provisionen och provisionens momsbelopp separat.

Slutligen, betalas 72,10 kr till Pasta & Pizza för Lisas köp, varav 5,60 kr är avdragsgill.

Här är ett exempel på försäljningsunderlag som visar momsbeloppen tydligare.

Vad gör vi om vi är en stiftelse som driver mervärdesskattefri försäljning?

I princip är alla företag momspliktiga, men det finns undantag. Om du tillhör ett undantaget, var god och kontakta oss på info@resq-club.com eller ringa oss på +358 9 42455293, så fixar våra försäljare det för dig.

Normalt inkluderar erbjudandets pris 14 % moms. Detta justeras i försäljningsunderlaget som skickas åt er. I detta fall kommer försäljningsunderlaget att inkludera 0 % moms.

Dessutom inkluderas 14 % moms i kundens kvitto. Det innebär att ett justerat kvitto också behövs i detta fall, så att vi säljer erbjudanden med rätt momsinformation till våra kunder.

ResQ-partners moms i alla länder

Finland: Våra partners betalar 14 % moms, varav ResQ-provisionens moms är 24 %.

Sverige: Våra partners betalar 12 % moms, varav ResQ-provisionens moms är 25 %.

Polen: Våra partners betalar 8 % moms, varav ResQ-provisionens moms är 23 %.

Källor

Hittade du svaret?