Tanken bakom ResQ är att våra ResQ-partners (d.v.s. säljare av ResQ-maten) kan minska sitt matsvinn genom att sälja det billigare.

Dessa åtgärder vidtar vi för att säkerställa att maten du beställer i vår app är trygg att konsumera:

  • Vår tjänst använder rådande livsmedelssäkerhetsinstruktioner från Livsmedelsverket i Finland (Ruokavirasto). Med dessa instruktioner ger vi anvisningar till våra säljare om livsmedelssäkerhet. Du kan läsa våra instruktioner till våra ResQ-partners i den här artikeln.

  • Vi har noggrant formulerade riktlinjer för våra ResQ-partners. Med riktlinjerna klargör vi för våra säljare hur de inte får använda vår tjänst och hur de istället ska gå till väga. Du kan läsa dem i den här artikeln.

  • Riktlinjerna som nämns ovan inkluderar dessutom bästa praxis för hur man säljer produkter märkta med 'sista förbrukningsdag' eller med 'bäst före'-datum: Produkter som överstiger bäst före-datumet kan fortfarande säljas i ResQ, men produkter som har överskridit sin sista förbrukningsdag får inte längre säljas.

  • Vi strävar efter att regelbundet övervaka våra ResQ-partners erbjudanden för att säkerställer att våra säljare använder vår tjänst enligt våra riktlinjer. Om de missbrukar vår tjänst instruerar vi dem och vid behov tar vi bort dem från vår tjänst.

  • Vi ber dig om din respons för varje hämtad ResQ-beställning i appen. All återkoppling skickas anonymt till våra ResQ-partners, vilket ger dem möjligheten att undvika att göra misstag i framtiden. Feedbackens betyg (smilisarna) ser ni även som lokalens recensioner, vilka är synliga för alla som använder ResQ Club-appen. Det här recensionssystemet uppmuntrar våra säljare ytterligare att läsa återkopplingen av sina kunder och undvika problem med ResQ-beställningar. Du kan läsa mer om ResQ-recensioner i den här artikeln.

  • ResQ Clubs personal övervakar också en del av recensionerna som kvalitetskontroll. Du kan läsa mer om att lämna en dålig recension eller lämna en problemrapport genom att klicka på dessa länkar.

  • Vi har fått utmärkt vitsord i vår Oiva-rapport. Detta dokument finns längst ner på vår webbsida (endast på finska för tillfället, vi beklagar detta). Oiva-rapporten är ett offentligt betyg på företagets hygieniska nivå och produkternas säkerhet i Finland. Du kan läsa mer om rapporten på denna webbsida.

ResQ Club har varit aktiv sedan år 2015 och fortsätter fortfarande i samma stil! Vi forstätter att sträva till att minska matsvinn till noll genom att aktivt vidta de åtgärder som nämns i denna artikel.

Hittade du svaret?