Vi vill lyfta fram ett exempel som visar effekterna av hur du prissätter dina erbjudanden på det bästa möjliga sättet.

En av våra partners som använde ResQ dagligen, prissatte sina portioner till 6 € per portion (närmare 60 kr). Vi beslöt tillsammans med partnern i fråga att vi gör en liten fallstudie där vi gradvis sänkte priset varje månad på deras överskottsportioner.

Tabellen nedan visar effekten av fallstudien på partners försäljning per månad. Tabellen visar att ju billigare priset är per erbjudande desto högre blir försäljningen per månad. En billigare prissättning är därmed bättre för både ekonomin och miljön.

Här kan du se värdena i tabellen visualiserade (€ och kr skillt):

Förutom prissättning kan en klar och tydlig beskrivning på erbjudandet och längre försäljningstider påverka försäljningen.

Om du vill ha mer information om prissättning kan du läsa mera om ämnet i vår andra prissättningsartikel bakom denna länk.

Hittade du svaret?