Dessa hanteringssätt baseras på typiska reklamationssituationer på ResQ Clubs aktiviteter.

Att annullera beställningar

Om kundens reklamation gjordes under samma dag som beställningen gjordes och beställningen har inte ännu markerats som hämtad, kan partnern annullera beställningen direkt från sin ResQ-profil under "Beställningar". I detta fall kommer kundens beställning att återbetalas till dem inom några bankdagar.

Kundtjänsten hanterar reklamationer

Om reklamationssituationen skiljer sig från fallet ovan ska kunden som köpt ResQ-erbjudandet allra först att kontakta ResQ Clubs kundtjänst varefter ResQ kontaktar partnern vid behov. Om kunden kontaktar partnern först angående sin reklamation kan partnern alltid be kunden att kontakta ResQ Clubs kundtjänst direkt via chatt eller e-post så att ResQ kan göra de nödvändiga återbetalningarna.

Nedan är några exempel på reklamationer

FALL: Partnern har anmält fel tid i sitt erbjudande och kunden fick inte produkten som de betalade för eftersom lokalen var stängd

ResQ kommer att kontakta partnern i fråga. ResQ kommer att återbetala beloppet till kunden.

FALL: Erbjudandets beskrivning motsvarar inte det egentliga innehållet (helt eller delvis)

ResQ kommer att återbetala kunden för det förlorade beloppet, det vill säga kompensera för de produkter som skilde sig från beskrivningen.

FALL: Det finns ruttna produkter i erbjudandet

ResQ kommer att kontakta partnern i fråga. ResQ kommer att återbetala beloppet till kunden.

FALL: Reklamationer till andra fall än de som nämns ovan

ResQs kundtjänst hanterar reklamationerna och är i kontakt med partnern vid behov.

Hittade du svaret?