Hos ResQ hoppas vi att varje räddad måltid är en fantastisk upplevelse. Om du trots allt upplever att din beställning inte motsvarar dina förväntningar eller om portionens beskrivning har varit inkorrekt, ber vi dig kontakta vår kundtjänst.

Om möjligt, ber vi dig i en reklamationssituation ta en bild av portionen, både för att underlätta korrekt bedömning och hantering av situationen.

Did this answer your question?